tukenmislik-sendromu-nedir
İyi Hayat03-08-2022

Tükenmişlik Sendromu Nedir? 

Tükenmişlik sendromu başta anlaşılması çok da mümkün olmayan belirtiler ile başlayıp ardından kişinin gündelik hayatını sekteye uğratacak seviyelere çıkabilir.

Bugünün şartlarının bir sonucu olarak hayatlarımız yoğun bir stresle geçmekte. Bu stresin, koşturmanın psikolojilerimiz üzerinde tahmin edebileceğimizden fazla etkileri bulunuyor. Bunlar arasında tükenmişlik sendromu sayılabilir.
Tükenmişlik sendromu başta anlaşılması çok da mümkün olmayan belirtiler ile başlayıp ardından kişinin gündelik hayatını sekteye uğratacak seviyelere çıkabilir.

Tükenmişlik sendromu ilk olarak 1974 yılında Herbert Freudenberger tarafından ortaya atılmıştır.
Onun tanımlaması başarısızlık, güç seviyesinin düşmesi ile beraber kişinin tatmin edilemeyecek isteklerinin oluşması ve bu şekilde içsel kaynaklarının tükenmesi şeklinde özetlenebilir.
Yıllar içerisinde Dünya Sağlık Örgütü tarafından Uluslararası Hastalık Sınıflandırması şeklinde tanımlanan tükenmişlik sendromunun tanısı için çeşitli yöntemler bulunmaktadır.
Bunlar arasında Christina Maslach’ın iş hayatındaki yoğun stresin diğer ilişkilere de sirayet eden bir tahammülsüzlük şeklindeki tanımı üzerinden ürettiği Maslach ölçeği sayılabilir.

Tükenmişlik sendromu belirtileri arasında bedensel ve duygusal tükenmişlik hissi sayılabilir. Yavaş ilerleyen semptomlar zaman içerisinde kişinin günlük rutinlerini aksatacak seviyelere çıkabilir. Bu sebeple semptom takiplerinin dikkatli yapılması ve müdahalede gecikilmemesi gerekir.
Tükenmişlik sendromu belirtileri günlük hayatın stres seviyeleri sebebiyle çoğu kişinin yüz yüze kaldığı durumlardır.
Bedensel ve duygusal tükenmişliğin yanı sıra belirtiler arasında basit işleri tamamlamakta zorlanma, kendini değersiz hissetme, bitkinlik, karamsarlık hatta bedensel etkiler olarak ishal ya da kabızlık durumları sayılabilir.

Tükenmişlik sendromuna yakalanma durumunu magazinsel olmaları sebebiyle ünlü kişilerin hayat hikayelerinde duymuş olabilirsiniz. Bunun yanı sıra hizmet sektöründe yer alan kişilerde, hayati kararlar verme pozisyonundaki kişilerde de görülme sıklığı yüksektir.
Mesleki tükenmişliğin yanı sıra annelerde görülen bir tükenmişlik sendromu tipi de vardır. Aynı zamanda mükemmeliyetçi kişilik tiplerinde ve “hayır” demekten çekinen kişilerde de tükenmişlik sendromu görülebilir.
Peki tükenmişlik sendromu yaşayan birisine nasıl yaklaşmak gerekir?

Öncelikle tükenmişlik sendromu çeken birisinin yanındaysanız onun durumu fark etmesine destek olabilirsiniz.
Ardından alacağı önlemlerde ve atacağı adımlarda destekleyici konumda olabilirsiniz.
İlk aşamada bir muayeneden geçerek hastalığın saptanması gerekecektir. Bunun ardından da psikoterapi desteği ile kişilerin iş hayatlarında ve sosyal hayatlarında alacağı önlemler olacaktır. Bu önlemleri alırken yanlarında bir destek görmek tükenmişlik sendromu yaşayan kişiler için değerli olabilir.

Tükenmişlik sendromu tanısı ardından müdahaleye başlandığı koşulda kısa sürede kişinin hayatını engellemez hale getirilebilir. Bunun için tedavinin izlenmesi, terapilerin aksatılmaması ve gerekli görüldüğü takdirde ilaç kullanımının devam ettirilmesi gerekir.
Doktorun gösterdiği bu yolların yanı sıra kişilerin kişisel hayatlarına getirmeleri gereken bazı kısıtlamalar olabilir. Bu sebeple işlerinde ve sosyal hayatlarında gerekli düzenlemeleri yapmaları ve kendilerine gerekli ve yeterli zamanı ayırmaları da ayrıca önemlidir. Gerekli önlemler alındığında ve tedavi uygulandığında tükenmişlik sendromu yaşayan bir kişi yeniden enerji toplayabilir ve hayatını idame ettirebilir.

“Burada bulunan içeriğimize erişim sağlamadan önce internet sitemizin kullanım koşullarını incelemeni tavsiye ederiz.”

NN ve Albert Sağlık iş birliği ile
nn logo
albert health logo

Copyright © 2022 İyi Hayat