skolyoz-nedir
İyi Hayat23-06-2022

Skolyoz Dereceleri Nelerdir? 

Skolyoz tedavi edilmediği durumlarda hayat kalitesini olumsuz yönde etkileyebilecek bir hastalıktır.

Skolyoz tedavi edilmediği durumlarda hayat kalitesini olumsuz yönde etkileyebilecek bir hastalıktır. Bu açıdan bakıldığı zaman skolyoz tanı ve tedavisinin doğru yapılması büyük önem taşımaktadır. Tedavinin doğru planlanması için skolyoz dereceleri hakkında bilgi sahibi olmak ve skolyoz derecesini doğru değerlendirmek gerekir.

Skolyoz derecesi, tedavinin nasıl planlanacağını belirler. Hafif seviye skolyoz tedavisi ile ileri seviye skolyoz tedavisi arasında önemli farklar bulunur. Bu sebeple doğru bir tedavi yönteminin belirlenmesi için, tanının konulduğu aşama oldukça önemlidir. Skolyoz dereceleri hakkında bilgi sahibi olmak, hastalık sürecinin yönetilmesini de kolaylaştırabilir.

Skolyoz Dereceleri Nasıl Ölçülür?

Skolyoz tedavisinin planlanması için hastalığın hangi derecede olduğunu anlamak gerekir. Çeşitli medikal görüntüleme tekniklerini kullanarak skolyozun derecesini tespit etmek mümkün olur. Skolyoz dereceleri ölçümü söz konusu olduğunda 3 derecelendirmeden bahsetmek mümkündür. Bunlar:

  • Hafif seviye skolyoz – 20 dereceden daha az olan omurga eğriliği

  • Orta seviye skolyoz – 20 ila 40 derece arasında olan omurga eğriliği

  • İleri seviye skolyoz – 40 dereceden daha fazla olan omurga eğriliği

Skolyoz derecesi hesabı, çeşitli medikal ölçüm aletleri ve yöntemleri kullanılarak yapılmaktadır. Ölçüm yaparken BT (bilgisayarlı tomografi) başta olmak üzere tomografi ve MRG derece hesaplama yöntemleri de kullanılır.

Ölçüm yaparken Cobb açısı adı verilen bir değerlendirme kriteri kullanılır. 1948 yılında Amerikalı ortopedi cerrahı John R. Cobb tarafından öne sürülen bu yöntem, başta skolyoz olmak üzere farklı omurga sorunlarının teşhisinde kullanılan en yaygın yöntemdir. Lateral omurga eğriliği 10°4 ve üstü Cobb açısına sahip omurgalar skolyoz olarak tanımlanır.

Skolyoz İlerlemesi Ne Zaman Durur?

Skolyoz tanısını alan bireylerin düzenli doktor kontrolleri ile hastalığın seyrini ve ilerlemesini takip etmesi gerekir. Bazı durumlarda skolyoz ilerlemesi ergenlik sonunda durur. Birçok durumda yetişkinlik döneminde skolyoz ilerlemesi tamamen durmuş olur.
Burada önemli olan nokta, bireylerin skolyoz derecelerinin doğru değerlendirilmesi ve ölçülmesidir. Hafif seviye skolyoz olan bireyler çocukluk ve gençlik dönemlerinde herhangi bir tedaviye ihtiyaç duymayabilirler. Ancak skolyoz ilerlemesi yaşanıyorsa gerekli önlemlerin alınması gerekir. İlk aşamda korse tedavisi uygulanabileceği gibi ileri seviye skolyoız durumunda omurga ameliyatla düzeltilebilir.

“Burada bulunan içeriğimize erişim sağlamadan önce internet sitemizin kullanım koşullarını incelemeni tavsiye ederiz.”

NN ve Albert Sağlık iş birliği ile
nn logo
albert health logo

Copyright © 2022 İyi Hayat