Şeker-hastalığı-nedir-1000x667 optimized
İyi Hayat05-05-2022

Şeker Hastalığı Nedir 

Diyabet, sadece yaşam kalitesini değil, aynı zamanda hastaların genel sağlığını da etkileyen bir hastalıktır.

Diyabetin Komplikasyonları Nelerdir? Neleri Bilmek Gerekir?

Diyabet, sadece yaşam kalitesini değil, aynı zamanda hastaların genel sağlığını da etkileyen bir hastalıktır. Diyabetiniz varsa, olası komplikasyonları önlemek için bu durumun risklerini bilmek yardımcı olur.

Diyabet Komplikasyonları: Dolaşım Sistemi

Diyabet, çok tehlikeli bir hastalıktır ve tedavi edilmediği takdirde kardiyovasküler sistem için ölümcül sonuçlara yol açabilir.

Diyabet hangi hastalıkların riskini artırır?

 • İskemik kalp hastalığı
  İskemik kalp hastalığı (İKH), diyabetli kişilerde önde gelen ölüm nedenidir. Hastaların en sık orta veya yüksek koroner kalp hastalığı riski grubuna ait olduğu da unutulmamalıdır. Bu nedenle, diyabetiniz varsa, düzenli kontroller yaptırdığınızdan ve tercihen diyabet uzmanının yönergelerine göre sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürdüğünüzden emin olun.

 • Diyabet hastalarında felç
  Diyabet, iskemik veya hemorajik inmeli bir hasta için güçlü bir risk faktörüdür. İnme nedeniyle hastaneye yatırılan hastaların %60'ından fazlasının kan şekeri seviyeleri yükselmiştir.

Diyabetin Komplikasyonları Nelerdir?

Yüksek kan şekeri seviyeleri, böbrek yetmezliğine yol açan kronik bir hastalık olan diyabetik böbrek hastalığına yol açabilir. Başlangıçta hastalık hiçbir belirti göstermez ve şiddetli hasar aşamasında semptomlar ortaya çıkar. Böbreğin diyabetik nefropatisi aşağıdakilerle karakterize edilir:

 • yüksek tansiyon,

 • şişme,

 • kolay yorulma,

 • gri-yeşil ten rengi,

 • zayıflama.

Bu komplikasyonun nedeni, kan damarlarında ve glomerüllerin kendisinde çeşitli zararlı maddelerin birikmesine neden olan glomerüllerden kan akışının artmasıdır.

Diyabet Sinir Sistemini Nasıl Etkiler? Diyabetik Nöropati

Diyabetik nöropati, hastaların yaşam kalitesini önemli ölçüde kötüleştirir ve diyabetik ayağın gelişimi için tanınan bir risk faktörüdür. Başlangıçta, ayakların ve ellerin karıncalanmasıyla kendini gösterir, ayrıca dokunma veya sıcaklığa karşı hassasiyet azalır. Daha ileri nöropati ile hastalar, yanma veya kaşıntılı bir cilt, uyuşukluk veya değişen bir sıcaklık ve soğuk hissi yaşayabilir.

Diyabetik nöropati tanısı, öyküye ek olarak, ince liflerin (ağrı ve sıcaklık hissi) ve kalın liflerin (titreşim hissi) işlevlerinin değerlendirilmesini içermelidir. Dokunsal kontrol testleri, 10 g monofilament kullanılarak yılda bir kez yapılmalıdır.

Otonomik nöropati, kardiyovasküler, sindirim (mide, ince ve kalın bağırsak) ve genitoüriner sistemlerin (erkeklerde iktidarsızlığa, her iki cinsiyette de mesane işlevinin bozulmasına neden olabilir) işleyişini etkiler ve ayrıca terleme ve göz bebeği işlevinde bozulmaya yol açabilir.

Diyabet Görme Yeteneğini Nasıl Etkiler? Diyabetik Göz Hastalığı

Tedavi edilmeyen veya kötü düzenlenmiş diyabette, diyabetik göz hastalığı olarak da bilinen diyabetik retinopati oluşabilir. Retinopati, hem tip 1 hem de tip 2 diyabetin nörovasküler bir komplikasyonudur. Başlangıçta hastalık herhangi bir semptom vermez, ancak daha ileri bir aşamada göz önünde uçuşan cisimler ve görme bozuklukları ortaya çıkar. Diyabetik retinopati, gözün retinasında bulunan kan damarlarının hasar görmesinden kaynaklanır. Retina dekolmanı, glokom veya göz içi kanamaya neden olarak görme kaybına neden olabilir.

Diyabet hastasıysanız, bir göz doktoruna yapılan düzenli ziyaretlerin, bir diyabet uzmanına yapılan ziyaretler kadar önemli olduğunu unutmayın. Hastalığın asemptomatik başlaması nedeniyle yılda bir kez takip muayenesi önerilir. Halihazırda retinopatinin ilk semptomları teşhis edildiyse, doktorunuz 6 veya 3 ayda bir (hastalığınızın ciddiyetine bağlı olarak) testler önerebilir.

Diyabetik Ayak Nedir?

Diyabetik ayak ve daha spesifik olarak diyabetik ayak sendromu, diyabet seyrinde düzensiz glisemi, kan basıncı ve lipidemi ile ilgili bir komplikasyondur. Diyabetik ayak, ayağın periferik sinirlerinin ve/veya damarlarının çeşitli derecelerde şiddette hasar görmesinden kaynaklanan, ayağın derin dokularının (örn. kemikler) enfeksiyonu ve/veya ülserasyonu ve/veya tahribatıdır.

Diyabetik ayağın tipik semptomları şunları içerir: enfeksiyonlar, ülserasyonlar ve yumuşak dokuların yıkımı. Diyabetik ayağı olan hastaların tedavisi genellikle nekrotik odakların çıkarılmasını, enfeksiyonların hafifletilmesini, kan damarlarının onarılmasını içerir ve ayrıca kan viskozitesini azaltmak için ilaçlar kullanılır. Tedavi beklenen sonuçları vermediğinde, maalesef uzvun bir kısmının ampute edilmesi gerekir.

Başlıca önleyici tedbirler şunlardır:

 • sistematik ayak muayeneleri, yıllık duyu ve kan akışı testleri,

 • düzenli podiatrik prosedürler (hastada nasır veya hiperkeratoz gelişirse),

 • ayağı deforme etmeyen ve ayağın düzgün basmasını engellemeyen uygun tabanlık ve ayakkabı seçimi,

 • ayak tabanı üzerinde artan basınç.

Gestasyonel Diyabetten Sonra Ne Olur?

Giderek daha fazla sayıda hamile kadın, özellikle de hamilelikten önce kan şekeri seviyeleri ile ilgili bir sorunu olmayanlar, gestasyonel diyabetle mücadele ediyor. Başlıca nedenleri hormonal bozukluklardır ve çoğunlukla hamileliğin 24 ila 28. haftaları arasında teşhis edilir. Gestasyonel diyabetin yaygın semptomları arasında poliüri, diyabet, somnolans ve enfeksiyonlar bulunur. Ayrıca, insülin eksikliğinden dolayı sık sık açlık sancıları veya hızlı su kaybından dolayı sık susama olur. Tedavi edilmediği takdirde gestasyonel diyabet, doğum sonrası bebeğin çok kilolu olması ve hem anne hem de bebek için risk oluşturabilen fetal makrozomi ile sonuçlanabilir.

Diyabet Komplikasyonları Nasıl Önlenir?

Diyabet, kronik bir hastalıktır ve hastalar bir diyabet uzmanı gözetiminde olmalıdır.

Bu ne anlama geliyor?

Her şeyden önce, gerekli tüm kontrolleri yaptırmak. Bunlar sayesinde doktor, komplikasyonları erken bir aşamada tespit edebilir. Diyabetiniz varsa ve bir diyabet uzmanına erişiminiz kısıtlıysa teletıp kullanabilirsiniz. Bu sayede evinizden çıkmadan doktorunuzdan gerekli testler için sevkler, sürekli ilaçlar için reçeteler alabilirsiniz veya sonuçlarınızı görüşebilirsiniz.


Kaynaklar

 1. Diyabetli hastaların yönetimi için klinik öneriler, Polonya Diyabet Derneği Bildirisi, 2018, cilt. 4, no. 1.

“Burada bulunan içeriğimize erişim sağlamadan önce internet sitemizin kullanım koşullarını incelemeni tavsiye ederiz.”

NN ve Albert Sağlık iş birliği ile
nn logo
albert health logo

Copyright © 2022 İyi Hayat