persentil-1000x667 optimized
İyi Hayat07-03-2022

Persentil Nedir? 

ocukların büyüme ve gelişme sürecinin izlenmesinde önemli bir yere sahip olan persentil eğrisi, bilimsel olarak kabul gören ilkeler çerçevesinde Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından hazırlanmıştır.

“Persentil nedir?” sorusuna verilebilecek en kısa cevap büyüme eğrisidir. Çocukların büyüme ve gelişme sürecinin izlenmesinde önemli bir yere sahip olan persentil eğrisi, bilimsel olarak kabul gören ilkeler çerçevesinde Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından hazırlanmıştır.

Persentil Neden Önemlidir?

Büyüme ve gelişmenin çok hızlı olduğu çocukluk dönemi, ebeveynlerin çocuklarının gelişim sürecini takip etmeleri açısından önemlidir. Erken teşhis konulan gelişim sorunlarının tedavisi kolay olabiliyorken, ilerleyen yaşlarda konulan teşhisin tedavisi daha zor olabilir. Çocuğun doğması ile ebeveynlerin yaşamına giren persentil, anne ve babaların çok önem vermesi gereken büyüme ve gelişme eğrisi persentilidir. Bu persentil eğrisi ile ebeveynler, çocuklarının yıllar içerisinde ulaşması gereken fiziksel özellikleri yakından takip ederek, çocuklarının yeterli gelişime ulaşıp ulaşmadıklarını inceler. Ebeveynlerin persentil yardımı ile çocuklarının gelişim süreci üzerindeki takibi olası problemleri erken teşhis edebilmek açısından oldukça önemlidir.

Çocuklarda Persentil Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Çocuklarda persentil hesaplaması boy, kilo ve baş çevresi ölçümü temel alınarak yapılır. Persentil hesaplamaları her toplumun genetik özelliklerinden kaynaklanan farklılıklar dolayısıyla değişiklik gösterir. Bu sebeple her ülke kendi toplumsal genetik özelliklerinden yola çıkılarak elde edilen persentil eğrisini kullanmalıdır.

Persentil tablosu hazırlanırken temel alınan boy, kilo ve baş çevresi, çocuğun o ana kadar sağlıklı bir şekilde gelişip gelişmediğini gösterir. Uzmanlar bebekler için persentil kontrolünün ayda bir olması gerektiğini vurgulamaktadır.

Persentil değeri hesaplanırken çocuğun cinsiyeti de önemlidir. Kız ve erkek çocukları farklı gelişim süreçlerine sahip oldukları için, aynı hesaplamaya tabi tutulmaları bilimsel açıdan doğru bir sonuç vermez. Örnek verecek olursak, Türkiye’de erkekler kız çocuklarına oranla daha uzun boylu iken; kız çocukları erkeklere oranla daha kiloludur.

Persentil tablosu çıkarılırken, tablonun yatay kısmında çocuğun kaç aylık veya kaç yaşında olduğu yer alırken, bunun karşısındaki dikey kısımda boy, kilo ve baş çevresi değerleri yer alır. Bu iki değerin kesişme sonucu bize persentil değerini verir. Persentil tablosu yorumlanırken belirli aralıklar temel alınır, bunlara kısaca bakacak olursak:

  • Persentil değeri en düşük olan 0-10 aralığı, büyümenin çok geride olduğunu gösterir.

  • 25-75 aralığı normal persentil değeridir. Bu aralık çocuğun gelişiminin normal bir aralıkta olduğunu gösterir.

  • 90-100 arasında yer alan persentil değeri çok yüksektir ve bu değer çocuğun obez olduğunu gösterir.

Çocuğunuz normal persentil değerinin altında veya üstündeyse, çocuğunuzu mutlaka uzman bir doktora götürmeniz gerekir.

“Burada bulunan içeriğimize erişim sağlamadan önce internet sitemizin kullanım koşullarını incelemeni tavsiye ederiz.”

NN ve Albert Sağlık iş birliği ile
nn logo
albert health logo

Copyright © 2022 İyi Hayat