önyargı
İyi Hayat09-11-2021

Ön Yargı Nasıl Sıfırlanır? 

Önyargı, birinin bir başkasına karşı temelsiz ve genellikle olumsuz olan tutumu ve düşüncesidir.

Önyargı, birinin bir başkasına karşı temelsiz ve genellikle olumsuz olan tutumu ve düşüncesidir. Önyargı, insanların diğerleriyle, özellikle de kendilerinden farklı olanlarla, bilinçsiz veya içselleştirilmiş duyguların etkisi altında olduklarının farkında olmadan bile, nasıl davrandıkları ve etkileşime girdiği üzerinde güçlü bir etkiye sahip olabilir.

Önyargının ortak özellikleri arasında olumsuz duygular, basmakalıp inançlar ve bir grubun üyelerine karşı ayrımcılık yapma eğilimi yer alır. Toplumda genellikle bir gruba karşı ırk, cinsiyet, din, kültür ve daha fazlasına dayalı önyargılarla karşılaşabiliriz. Sosyal bilimciler tarafından verilen belirli önyargı tanımları sıklıkla farklılık gösterse de, çoğu kişi bunun bir grubun üyeleri hakkında genellikle olumsuz olan yargıları içerdiği konusunda hemfikirdir.

İnsanlar diğerlerine karşı önyargılı bir tutuma sahip olduklarında, belirli bir gruba uyan herkesi "hepsi aynı" olarak nitelendirme eğilimindedirler. Belirli özelliklere veya inançlara sahip her bireyi çok geniş bir fırça ile resmederler ve her bir kişiye gerçekten benzersiz bir birey olarak bakmazlar.

Ön yargılı olmak, insanların kendilerinden farklı olanlara nasıl davrandıkları ve onlarla nasıl etkileşime girdikleri üzerinde çok güçlü bir etkiye sahiptir.

Temel düzeyde, önyargılı bir kişinin kendilerinden farklı olanlar hakkında daha fazla şey öğrenmesini engelleyebilir. Sonuç olarak, belki de onlara çok iyi gelecek potansiyele sahip ilişkileri veya konuşmaları kaçırmalarına da neden olabilir.

Önyargının neden var olduğuna dair net bir cevap yoktur ve gerçek şudur ki, bir dizi faktör devreye girer. Psikolog Gordon Allport'a göre, önyargı kısmen normal insan düşüncesinin bir sonucu olarak ortaya çıkıyor.

Allport, The Nature of Prejudice (Önyargının Doğası) adlı kitabında, "İnsan zihni, kategorilerin yardımıyla düşünmelidir" diyor. "Bir kez oluşturulduktan sonra, kategoriler normal ön yargının temelidir. Bu süreçten kaçınmamız mümkün değildir. Düzenli yaşam buna bağlıdır."

Başka bir deyişle, dünyayı daha kolay anlamak için insanları, fikirleri ve nesneleri farklı kategorilere yerleştirme yeteneğimize sıklıkla güveniriz.

Hepsini mantıklı, metodik ve rasyonel bir şekilde sıralamak için çok fazla bilgiyle dolup taşarız ama ne yazık ki, bu hızlı sınıflandırma, bireyleri ve genel olarak dünyayı etkileyen hatalı varsayımlara yol açmaktadır.

Peki, ön yargıyı nasıl sıfırlayabiliriz?

Önyargıların nedenlerine bakmanın yanı sıra, araştırmacılar önyargıyı azaltmanın ve hatta ortadan kaldırmanın farklı yollarını da araştırdılar. İnsanları diğer grupların üyelerine karşı daha empatik olmaları için eğitmek, kayda değer bir başarı gösteren yöntemlerden biridir.

Kendilerini aynı durumda hayal ederek, insanlar nasıl tepki vereceklerini düşünebilir ve diğer insanların eylemlerini daha iyi anlayabilirler.

Önyargıyı azaltmak için kullanılan diğer teknikler şunlardır:

  • Önyargı karşıtı sosyal normlar için kamuoyu desteği ve farkındalık kazanmak

  • Diğer sosyal grupların üyeleriyle teması artırmak

  • İnsanları kendi inançlarındaki tutarsızlıklardan haberdar etmek

  • Tüm insan grupları için adil ve eşit muamele gerektiren yasa ve yönetmelikleri çıkarmak

Burada unutmamamız gereken şey, kim nasıl ve ne durumda olursa olsun, herhangi bir yargıya varmadan önce, kendimizi karşımızdakinin yerine koymamız, karşımızdaki kişiyi anlamaya çalışmamız ve saygı duymamız gerektiğidir. Bir başkasına önyargıyla yaklaşmak, gerçek ve doğru olanı reddetmektir.

“Burada bulunan içeriğimize erişim sağlamadan önce internet sitemizin kullanım koşullarını incelemeni tavsiye ederiz.”

NN ve Albert Sağlık iş birliği ile
nn logo
albert health logo

Copyright © 2022 İyi Hayat