e6a5a3ef-16fe-4246-b8db-6045397f268c okulda+uyum
İyi Hayat06-10-2021

Okula Uyum Problemi 

Öğretmen bir talimat ya da ödev verdiğinde, öğrencilerin bunu ne derece yerine getirip getirmediklerini uyum sağlama olarak açıklayabiliriz.

Öğretmen bir talimat ya da ödev verdiğinde, öğrencilerin bunu ne derece yerine getirip getirmediklerini uyum sağlama olarak açıklayabiliriz. Tüm eğitimcilerin sınıf ortamında çocukların yapıp yapmaması gerektiği şeylerle ilgili bir beklentisi vardır. Eğitim ortamının kültürel kurallarını takip etmek, bu beklentilere karşı olan uyumu gösterir. Öğrenci, öğretmenin talep ettiği şeyi kendine aykırı görürse, toplumun ve kültürün ona karşı sınırlama koyduğunu düşünerek buna karşı çıkar.

Tüm öğrencileri aynı kademede tutmak uyum sağlamayı kolaylaştırmanın bir parçasıdır. Yine aynı şekilde, okula giderken tüm öğrencilerin aynı üniformayı giymesi ve aynı saatte okulda olması da bir uyumdur. Uyum göstermekte direnen öğrenciler için belli bir disiplin uygulamak da, o çevrenin uyuma ne kadar değer verdiğini gösterir.

Uyum bize, kaynakların etkili kullanılması açısından da yardımcı olur. Örneğin, eğer herkes bir sanat projesi üzerine çalışıyorsa, bu derse girmek için uygun kaynaklar mevcutken, bu kaynaklar, eğitim odağı olan derse uygulanabilir.

Sınıftaki uyumun sağlayacağı birçok olumlu etki vardır. Olumlu bir öğrenme ortamı oluşturmak ve bunu sürdürmek, grup üyelerinin birbirleriyle nasıl iletişim kuracaklarını ve öğrenmenin kurallarını yöneten bir dizi kurala uymaya istekli olmalarını gerektirir.

Uyumu destekleyen yöntemler baskıcı ve zorlayıcı olmadıkça, insanlar bunu birbirleriyle geçinmek için bir bedel olarak görüp, kabul etme eğilimi gösterirler. Uyum sağlamanın sonuçları öğrencilerin yaratıcılığı ve kendileri için sıkıcı ya da boğucu olmaktansa onlara yardımcıdır, uyum sağlamakla ilgili bir sorun olmamalıdır. Uyum sağlamak öğrenciyi güç ve özerklikten yoksun bir kurban gibi gösterdiğinde, uyumsuzluk artar.

Anlaşılmak için aynı kelimeleri kullanırız. İletişim kurmak için aynı dili kullanırız. Toplumun üyeleri arasında ortak değerler tanırız ve ortak adalet duygusunu sürdürürüz. Caddenin hangi tarafında arabayı sürdüğümüz, ne zaman karşıdan karşıya geçeceğimizle ilgili kurallarımız vardır. Tüm bunlar aslında uyum sağlamak için gerekli olan faktörlerdir.

Öğretmenlerin ve yöneticilerin, öğrencilerinin gerçekten bilmesini istedikleri şeyi ve öğrenmeye nasıl yaklaşmalarını istediklerini düşünmeleri önemlidir. Uyum sağlamak, insanları aynı yöne götürme amacına hizmet etmeli ve onları kişisel ve toplu hedeflerine ulaşmada desteklemelidir.

“Burada bulunan içeriğimize erişim sağlamadan önce internet sitemizin kullanım koşullarını incelemeni tavsiye ederiz.”

NN ve Albert Sağlık iş birliği ile
nn logo
albert health logo

Copyright © 2022 İyi Hayat