8176888c-8f87-4a95-8ddf-39d25c1685cd %C3%B6%C4%9Frenmede-bozukluk
İyi Hayat06-10-2021

Öğrenmede Bozukluk 

Öğrenmede bozukluk, öğrenme ile ilgili bir veya daha fazla bilişsel süreci etkileyecek şekilde beyin işlevini değiştiren genetik veya nörobiyolojik faktörlerden kaynaklanır. Bu işleme sorunları, okuma, yazma veya matematik gibi temel becerilerin öğrenilmesine engel olabilir. Aynı zamanda organizasyon yapma, planlama, zamanlama, soyut akıl yürütme, uzun veya kısa süreli hafıza etkinliği ve dikkat etme gibi üst düzey becerilere de etkileyebilir. Öğrenme güçlüklerinin bir bireyin yaşamının yanı sıra aile, arkadaşlar ve işyerindeki ilişkilerini de etkileyebileceğini bilmek önemlidir.

Okuma, yazma veya matematik ile ilgili öğrenmede bozukluk okul yıllarında fark edilebilir problemler olduğundan, öğrenme güçlüğünün belirti ve semptomları çoğunlukla o dönemde teşhis edilir. Ancak, bazı bireyler orta öğretim sonrası eğitime veya yetişkinliğe kadar net bir değerlendirme yapacak semptomlara sahip olmayabilir. Öğrenme güçlüğü çeken bireyler, neden zorluk yaşadıklarını, neden işlerinde veya aileleri ve arkadaşlarıyla ilişkilerinde sorun yaşadıklarını bilmeden hayatlarını normal bir biçimde devam ettirmekte güçlük çekerler.

Öğrenme güçlüğü, öncelikle görsel, işitsel veya motor engellerin sonucu olan öğrenme problemleriyle karıştırılmamalıdır.

Aslında, öğrenme güçlüğü çeken insanlar ortalama veya ortalamanın üzerinde zekaya sahiptir. Genellikle bireyin potansiyeli ile gerçek başarısı arasında büyük bir boşluk varmış gibi görünür. Bununla birlikte öğrenme güçlüğü çeken kişi çok zeki olabilir, ancak akranlarından beklenen beceri seviyesini gösteremeyebilir.

Bir öğrenme engeli iyileştirilemez veya düzeltilemez; bu ömür boyu sürecek bir mücadeledir. Bununla beraber, gerekli destek ve müdahale ile öğrenme güçlüğü olan kişiler okulda, işte, ilişkilerde ve toplumda başarıya ulaşabilir.

Öğrenme engelleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Diskalkuli

Bir kişinin sayısal öğrenme becerilerini etkileyen belirli bir öğrenme engelidir.

Disgrafi

Kişinin beş motorunu ve yazma becerilerini etkileyen bir öğrenme engelidir.

Disleksi

Okumayı ve ilgili dile dayalı işleme becerilerini etkileyen bir öğrenme engelidir.

Sözlü Olmayan Öğrenme Engeli

Yüz ifadeleri veya beden dili gibi sözlü olmayan hareketleri yorumlamakta güçlük çeker ve kişinin koordinasyonu zayıf olabilir.

Sözlü / Yazılı Dil Rahatsızlığı

Bir bireyin okuduklarını veya konuşulan dili anlamasını etkileyen öğrenme güçlüğüdür. Kişinin kendini sözlü ifade etme yeteneği de etkilenebilir.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

Odaklanmayı sürdürmede zorluk çekmeyi, dikkat eksikliğini, davranışları kontrol etmede zorluğu ve hiperaktiviteyi içeren bir bozukluk.

Dispraksi

Hareket, koordinasyon, dil ve konuşmayı etkileyen bozukluk.

Yürütme İşlevi

Planlama, organizasyon, strateji oluşturma, ayrıntılara dikkat etme ve zaman ve mekanı yönetmede güçlük.

“Burada bulunan içeriğimize erişim sağlamadan önce internet sitemizin kullanım koşullarını incelemeni tavsiye ederiz.”

NN ve Albert Sağlık iş birliği ile
nn logo
albert health logo

Copyright © 2022 İyi Hayat