motivasyon-nedir-(3) optimized
İyi Hayat07-03-2022

Motivasyon Nedir? 

Motivasyon, hedeflerimize ulaşmamız için bizi destekleyen itici güçtür. Motivasyonun iki türü vardır, bunlar içsel ve dışsaldır.

Motivasyon terimi genellikle insanlar için kullanılır fakat teorik olarak bakıldığında hayvan davranışlarının nedenlerini tanımlamak için de kullanılabilir. Fakat bu yazımız insan motivasyonuyla ilgilidir.

Çeşitli teorilere göre motivasyon, fiziksel acıyı en aza indirmek ve hazzı en üst düzeye çıkarmak için temel bir ihtiyaçtan kaynaklanabilir veya yemek yeme ve dinlenme gibi belirli ihtiyaçları, arzu edilen bir nesneyi, hedefi, olma durumunu, ideali içerebilir.

Kavramsal olarak motivasyon, irade veya iyimserlikle karıştırılmamalıdır. Motivasyon, duyguyla ilişkilidir, ancak duygudan farklıdır.

İçsel motivasyon, görevin kendisine olan bir ilgi veya zevk tarafından yönlendirilen ve bir dış güçe dayanmak yerine bireyin kendisinde var olan motivasyonu temsil eder. İçsel motivasyon, 1970'lardan beri psikologlar tarafından incelenmiştir. Araştırmalar, genellikle yüksek eğitim başarısı ve öğrenciler tarafından alınan keyifle ilişkili olduğunu bulmuştur. İçsel motivasyona ilişkin açıklamalar Fritz Heider'in yükleme kuramı, Bandura'nın öz-yeterlik üzerine çalışması ve Deci ve Ryan'ın bilişsel değerlendirme kuramı bağlamında verilmiştir. Öğrencilerin aşağıdaki durumlarda içsel olarak motive olmaları muhtemeldir:

  • Eğitim sonuçlarını kontrol edebilecekleri iç faktörlere dayanırlar,

  • İstenen hedeflere ulaşmada etkili aracı olabileceklerine inanırlar (yani sonuçları şans eseri belirlemezler),

  • İyi notlar elde etmek için ezbere öğrenmek yerine bir konuda uzmanlaşmakla ilgilenirler.

Avantajlar: İçsel motivasyon, uzun süreli olabilir ve kendi kendini idame ettirebilir. Bu tür bir motivasyon oluşturmaya yönelik çabalar aynı zamanda tipik olarak öğrenci öğrenimini teşvik etme çabalarıdır. Genellikle ödül veya cezadan çok konuya odaklanır.

Dezavantajlar: İçsel motivasyonu geliştirme çabaları davranışı etkilemek adına yavaş olabilir ve özel, uzun hazırlık gerektirebilir. Öğrenciler birer bireydir, bu nedenle farklı öğrencileri motive etmek için çeşitli yaklaşımlara ihtiyaç duyulabilir. Bu ilgi alanlarını konu ile ilişkilendirmek için öğrencilerin nelerin ilgilerini çektiğini bilmek genellikle yararlıdır. Bu, öğrencilerini tanımayı gerektirir. Ayrıca eğitmenin konuya ilgi duyması da yardımcı olur.

Dışsal motivasyon, bireyin dışından gelir. Yaygın dışsal motivasyonlar, para, sınav sonuçları, zorlama veya ceza tehdidi gibi şeyler olabilir. Rekabet genellikle dışsal bir motivasyondur çünkü icra eden kişiyi etkinliğin içsel ödüllerinden zevk almaya değil, başkalarını yenmeye teşvik eder. Bireye tezahürat yapan bir kalabalık ve sonucunda elde edeceği ödül de dışsal motivasyonlardır.

Yapılan araştırmalar, dışsal ödüllerin bir gerekçe haline gelmesiyle beraber içsel motivasyonda bir azalmaya neden olabileceğini göstermiştir. Bu etkiyi gösteren bir çalışmada, resim çizdikleri için bir kurdele ve bir altın yıldızla ödüllendirilecek olan çocuklar, daha sonraki bir gözlemlemede çizim malzemeleriyle oynamaya, beklenmedik bir ödül koşuluna atanan ya da dışsal bir ödüle tabi tutulmayan çocuklara göre daha az zaman harcamışlardır.

Özgür irade teorisi, görevin değerlerine ve inançlarına uyması durumunda dışsal motivasyonun birey tarafından içselleştirilebileceğini ve bu nedenle temel psikolojik ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olabileceğini öne sürer.

Avantajlar: Bireylerin kolayca motive olmalarını ve bir amaç doğrultusunda çalışmalarını sağlar.

Dezavantajlar: Motivasyon, yalnızca dış ödüller tatmin edici olduğu sürece devam edecektir.

“Burada bulunan içeriğimize erişim sağlamadan önce internet sitemizin kullanım koşullarını incelemeni tavsiye ederiz.”

NN ve Albert Sağlık iş birliği ile
nn logo
albert health logo

Copyright © 2022 İyi Hayat