kendini-değersiz-hissetme-nedir -1000x667 optimized
İyi Hayat04-04-2022

Kendini Değersiz Hissetme Nedir? 

Kişinin kendi benliğine karşı memnuniyetsizliği, yaşamdan zevk alamamasına sebep olur.

Kendini değersiz hissetmenin birçok farklı sebebi olabilir. Kişinin kendi benliğine karşı memnuniyetsizliği, yaşamdan zevk alamamasına sebep olur. Değersizlik hislerinin baskın olduğu durumlarda, yaşama dair boş ve amaçsız, çaresiz ve umutsuz hissedilebilir.

Değersiz hissetmenin birçok farklı sebebi olabileceğini söylemiştik. Bunlar arasında ‘Öz-Değer, Öz Saygı’ en önemli sebepler arasında yer alır. Yaşamı güzel kılan ve yaşanılır kılan en önemli şeylerden biridir kişinin kendini sevebilmesi ve kendisine saygı duyabilmesi. Öz-değer ve öz saygı bu noktada oldukça önemlidir. Çünkü öz saygımızı geliştirdikçe aynaya baktığımız suretimizi daha olumlu bir yönde tanımlamaya ve algılamaya başlar, onu kelimenin en saf haliyle sevmeye başlarız.

Öz-Değer ve Öz Saygı

Kişinin kendisini algılama şekli değersiz sıfatlara yönelik ise örneğin, ‘Ben bir işe yaramıyorum’, ‘Bu hayatta hiçbir amacım yok’, Ben hiçbir şeyi başaramam’, ‘Herkes için çok önemsizim ve bir değerim yok’, ‘Benim yüzümden böyle oldu’ vb. cümlelerle karakterize oluyorsa, öz benlik saygısı zedelenmiş veya çok fazla gelişmemiş olabilir. Öz saygının gelişememesinin veya zedelenmesinin birçok sebebi vardır. Toplumsal kodlar ve kültürel altyapı birçok insanın, özellikle birçok kadının bu benlik saygısını geliştirmesinin önünde büyük engeller oluşturabiliyor. Bunun yanı sıra öz saygının gelişememesine ihmal edilme, ilgisiz kalma, travmalara maruz kalma vb. durumlar da sebep olabilir.

Değersizlik Duygusu yaşayan kişiler yaşamdan zevk alamamaya ve ilişkilerinde birçok sorunla karşılaşmaya başlarlar. Çünkü gelişemeyen öz saygı, kişiyi kendisini dış etkilerden koruma yönünde mahrum bırakabilir. Bu da kişinin sürekli yıprandığı bir kısır döngüyü yaratır. Bunun yanı sıra duygusal olarak da sürekli bir depresif ruh halinin hâkim olması hatta sık sık yaşanan depresyona girme durumları da söz konusu olabilir. Bu sebepten dolayı öz saygının gelişmesi ve kişinin kendi gücünün farkına varabilmesi için uzman bir psikologdan destek alması önem arz edebilir.

İlişkide Değersiz Hissetme Nedir?

‘İlişkide Değersiz Hissetmenin’ sebebi yukarıda açıkladığımız öz saygının gelişmemesi ile alakalı olabilir. Kendisini değersiz ve işe yaramaz hisseden kişiler, sevildiklerini veya başkaları tarafından değerli görüldüklerini düşünmezler. Bu hislerinde de karşı tarafı suçlamak yerine kendilerini suçlarlar. Hiçbir işe yaramadıkları için gördükleri bu muameleyi aslında hak ettiklerini düşünür ve genellikle kendilerine gerçekten değer vermeyen kişilerle birlikte olma davranışında ısrarcı olurlar.

Kendini Değersiz Hissetmenin Nedenleri Nelerdir?

Kendini değersiz hissetmenin sebeplerini şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Öz saygının gelişmemesi veya zedelenmesi.

  • Travmatik deneyimlere maruz kalma.

  • İhmal edilme ve sevgiden mahrum kalma.

  • Şiddete maruz kalmak.

  • Çocukluk döneminde yaşanan istismarlar.

  • Geçmişte veya yakın zamanda yaşanan kayıp.

  • Depresif bozukluk.

  • Kaygı bozukluğu, anksiyete, şizofreni veya belirli kişilik bozuklukları.

  • Bunların yanında değersizlik hissi de kişiyi depresyona ve ihmal/istismara daha açık bir hale getirebilir.

“Burada bulunan içeriğimize erişim sağlamadan önce internet sitemizin kullanım koşullarını incelemeni tavsiye ederiz.”

NN ve Albert Sağlık iş birliği ile
nn logo
albert health logo

Copyright © 2022 İyi Hayat