karaciğer-yağlanması-1000x667 optimized
İyi Hayat05-05-2022

Karaciğer Yağlanması Nedir  

Karaciğer Yağlanması - Semptomlar, Nedenler ve Tedavi

Karaciğer, vücudumuzda birçok önemli işlevi yerine getiren bir organdır. Bu nedenle karaciğer ile ilgili hastalıklar asla hafife alınmamalıdır. Karaciğer yağlanması semptomlarının neler olduğunu ve nasıl tedavi edildiğini hep birlikte öğrenelim.

Karaciğer Yağlanmasının Nedenleri

Karaciğer yağlanması, yani karaciğerde aşırı lipit birikimi (esas olarak trigliseritler), vücutta lipit dengesizliğine yol açar ve çoğunlukla alkol tüketimi de dahil olmak üzere çeşitli zararlı faktörlerden kaynaklanır. Bununla birlikte, bu durumun tek nedeni alkol değildir. İnsülin direnci gibi sistemik metabolik anormallikleri olan kişilerde de karaciğer yağlanması ortaya çıkabilir. Bu gibi durumlar, alkole bağlı olmayan karaciğer yağlanması olarak tanımlanır.

Karaciğer yağlanması şu sebeplerden kaynaklanabilir:

  • toksinler: alkol, hidrokarbonlar, bazı metaller (örneğin inorganik fosfor bileşikleri);

  • hastalıklar: obezite , tip 2 diyabet , arteriyel hipertansiyon, hipertrigliseridemi; yanlış

  • beslenme: diyette çok fazla karbonhidrat alımı, protein eksikliği, hızlı kilo kaybı (zayıflama), B12 vitamini eksikliği.

  • egzersiz eksikliği, hareketsiz yaşam tarzı;

  • ince bağırsağın divertiküler hastalığı gibi ince bağırsaktaki anatomik değişiklikleri;

  • metabolik hastalıklar: hipo ve abetalipoproteinemi, Wilson hastalığı, lipodistrofiler, Weber-Christian sendromu;

  • HIV ve hepatit C enfeksiyonu;

  • komorbiditeler: polikistik over sendromu, hipotiroidizm, uyku apnesi sendromu, hipopituitarizm, hipogonadizm;

  • sentetik östrojenler, aspirin gibi bazı ilaçların kullanımı.

Karaciğerin hangi bölgesi ağrıyor?

Karaciğer ağrısı sebebiyle hangi uzmana görünmeliyim?

Karaciğer, vücudun metabolizmasını düzenlemede kilit rol oynayan büyük bir organdır. Diyaframın altında sağ hipokondriyumda bulunur, kısmen üst epigastrik bölgeye ve sol hipokondriuma doğru gider. Karaciğerin vücudumuzda son derece önemli birçok işlevden sorumlu olması nedeniyle, bu organın hastalıkları ciddi sonuçlara yol açabilir.

Karaciğer Yağlanması – Semptomlar

Karaciğer yağlanması, sıklıkla herhangi bir spesifik semptom vermez. Hastalar, sağ tarafta üst karın ağrısının yanı sıra yorgunluk ve halsizlik yaşayabilir. Alkole bağlı karaciğer yağlanması olan hastalarda, karaciğer baskı altında büyüyebilir ve bu durumdan kaynaklı bir ağrı olabilir. Bunun yanı sıra hastalarda bulantı ve kusma olabilir. İleri aşamada, karın iltihabı ve sarılık ortaya çıkar.

Karaciğer Yağlanmasının Teşhisi

Karaciğer fonksiyonunu belirlemek için kan sayımı, karaciğer enzimleri, kan şekeri, kolesterol ve ürik asit seviyeleri gibi bir dizi laboratuvar testi yapılmalıdır.

Steatozun nedeni aşırı alkol kullanımı ise, genellikle GGTP (gama-glutamil transpeptidaz) aktivitesinde bir artış gözlenir. Bazen karaciğer enzimlerinin ALT ve AST değerleri de normların üzerindedir. Ayrıca özellikle alkole bağlı olmayan yağlanmada kolesterol ve kan şekeri seviyeleri çok yüksektir. İlerlemiş karaciğer hastalığında serum albümininde azalma ve protrombin zamanında artış olur.

Karaciğer yağlanmasından şüpheleniliyorsa görüntüleme testleri de yapılır. Ultrasonda, karaciğer parankiminin ekojenitesi artmıştır (daha hafiftir) ve tüm karaciğer büyüyebilir. Muayenenin dezavantajı, hafif steatozları tespit etmemesidir. Karın boşluğunun bilgisayarlı tomografisi ve manyetik rezonans görüntülemesi daha kesin bir değerlendirmeye olanak tanır. Karaciğer fibrozisinden şüpheleniliyorsa, elastografi ve bazen de biyopsi yapılır.

Karaciğer Yağlanması- Tedavi

Alkole bağlı karaciğer yağlanmasının birincil tedavisi alkolün tamamen kesilmesidir. Alkole bağlı olmayan karaciğer yağlanmasının tedavisi kilo vermeye, az yağlı bir diyete ve fiziksel aktiviteye başlanmasına odaklanır. Alkol almaya devam etmek ve yaşam tarzınızı değiştirmemek, iltihaplanma ve siroz gelişimine yol açabilir. Karaciğer yağlanması geri döndürülebilirken, siroz maalesef geri dönüşü olmayan bir durumdur ve çoğu zaman hastalar için tek kurtuluş karaciğer naklidir.

Karaciğer hastalığına işaret edebilecek herhangi bir semptom yaşıyorsanız, doktorunuza görünün. Ayrıca, bu organla ilgili sorunları erken bir aşamada tespit etmeye yardımcı olacak önleyici muayenelerden geçmeyi de unutmayın.


Kaynaklar
1. A. Szczeklik, P. Gajewski, Interna Szczeklik, pub. 12, Krakov 2021
2. A. Habior, Alkole bağlı olmayan karaciğer yağlanması hastalığı ve obezite, Borgis, Postępy Nauk Medycznych 5b/2013, s. 31-37

“Burada bulunan içeriğimize erişim sağlamadan önce internet sitemizin kullanım koşullarını incelemeni tavsiye ederiz.”

NN ve Albert Sağlık iş birliği ile
nn logo
albert health logo

Copyright © 2022 İyi Hayat