iq-testi-1000x667 optimized
İyi Hayat07-03-2022

IQ Testi Nedir? 

“Zekâ Katsayısı” olarak çevirebileceğimiz IQ, zihinsel yetenekleri ölçmek için kullanılan temel bir araçtır.

“IQ testi nedir?” sorusuna cevaben birçok farklı yanıt ile karşılaşırız. “İntelligence Quotient” yani “Zekâ Katsayısı” olarak çevirebileceğimiz IQ, zihinsel yetenekleri ölçmek için kullanılan temel bir araçtır. İnsanların konu hakkında en çok yanılgıya düştüğü husus ise IQ’nün doğuştan gelen sabit bir değere sahip olup olmadığıdır. Aslında IQ sürekli değişme eğilimindedir. Doğrudan zekâ testi olarak tanımlanamayacak olan IQ testi, zekâ türleri arasında gösterilebilecek olan sözel ve matematiksel-mantıksal zekânın ölçümü için kullanılır.

IQ Testi ile Zekâ Testi Arasındaki Farklar

Oldukça karmaşık bir yapıya sahip olan zekâyı sadece sözel ve matematiksel-mantıksal olarak ayrılan bu iki tür ile kısıtlamak büyük bir yanılgı olacaktır. Yer yer soyut ve oldukça dinamik bir yapıya sahip olan zekâ, tüm zihinsel süreçlerin gerçekleştiği bir alan olarak da tanımlanabilir. Bu sebeple zekâ kavramının tek bir test ile ölçülerek kesin ve genel-geçer bir sonuç alınabilmesi mümkün olmayabilir.

Howard Gardner Çoklu Zekâ Kuramında birçok farklı zekâ türlerinden söz etmektedir. Bunlar arasında kısaca şunlardan söz edebiliriz:

  • Sözel-dilsel zekâ.

  • Matematiksel-mantıksal zekâ.

  • Görsel-uzamsal zekâ.

  • İşitsel zekâ.

  • Sosyal zekâ.

  • Bedensel veya kinestetik zekâ.

  • Doğasal zekâ.

Bütün bu faktörler göz önüne alındığı zaman aslında IQ testinin bir zekâ testi olmadığı, zekânın çok daha geniş ve tek bir test ile anlaşılamayacak kadar karmaşık olduğu anlaşılır.

IQ Testi Nasıl Yapılır?

IQ hesaplaması;
IQ=(Zekâ yaşı / Gerçek yaşı) x 100 şeklindedir.

IQ testi yapılırken öncesinde o kişinin bulunduğu toplumun, sosyal yapının IQ skorları üzerinden gidilir. IQ Güvenilirlik çalışması olarak da adlandırılan bu test her ülkede bireyleri kendi sosyal yapısı üzerinden normalize eder. Bu bağlamda Fransa’da geçerliliği olan bir IQ testinin Türkiye’de geçerlilik ve güvenilirlik çalışması yapılmadan kabul edilmesi sonuçların güvenilirliği açısından doğru değildir.

IQ testi, MEB’e bağlı Rehberlik Araştırma Merkezlerinde, aile sağlığı merkezlerinde, rehabilitasyon-özel eğitim uygulayan merkezlerde, hastanelerde ve psikiyatri-psikoterapi merkezlerinde, testi yapma yeterliliğine sahip olan uzman yetkililer tarafından yapılabilir.

Çocuklar İçin IQ Testi

Çocuklar için IQ testinin bir sınavdan ziyade bir uygulama olduğu unutulmamalıdır. Bu sebeple çocuğun sakin, karnı tok, tuvalet ihtiyacını karşılamış ve kaygıdan uzak olması çok önemlidir. Çocuğun içerisinde bulunduğu duygu durumları, kaygı düzeyi test sonuçlarını olumsuz yönde etkileyebilir. Her yaş grubuna özel olarak farklı IQ testleri uygulanmaktadır. Uzmanlar tarafından sorulan sorulara verilen yanıtlar, yapılan çizimler ve gösterilen görsellere gelen yanıtlar temel alınarak sonuç elde edilir. IQ testinde zekâ yaşı, testin uygulanmış olduğu diğer kişilerin de cevapları temel alınarak, o grupta aynı puanı alan kişilerin yaş ortalamasına denk gelir. Kısacası, 14 yaşındaki bir çocuk testten 60 almış ve bu puan 15 yaşındaki çocukların puan ortalamasına denk geliyorsa, bu çocuğun zekâ yaşı 15 olarak nitelendirilir.

Günümüzde, çocuklara uygulanan ve geçerliliğini kanıtlamış iki tür test bulunmaktadır.

  • Stanford-binet: bu test 2 yaşını dolduruş olan çocuklara uygulanır.

  • Wechsler(wısc-r): 6-16 yaş aralığında bulunan çocuklara uygulanır.

Unutulmamalıdır ki, IQ testlerinin sonuçları sabit değildir ve bu sonuçlardan yola çıkarak çocuklara sıfatlar konulmamalıdır. Alfred Binet tarafından ortaya atılan IQ testinin en önemli amaçlarından biri eğitim alanında gelişmelere ön ayak olmak ve zekâ geriliği olan çocuklara yeni eğitim alanları açmak olmuştur. Testin bu bağlamda kullanılması, çocukların ve eğitimin gelişmesine önemli katkılar sağlayacaktır.

“Burada bulunan içeriğimize erişim sağlamadan önce internet sitemizin kullanım koşullarını incelemeni tavsiye ederiz.”

NN ve Albert Sağlık iş birliği ile
nn logo
albert health logo

Copyright © 2022 İyi Hayat