cocukluk-travması
İyi Hayat06-01-2022

Çocukluk Travması Nedir? 

National Child Traumatic Stress Network’e göre (NCTSN), travma veya travmatik bir olay, korkutucu, tehlikeli veya şiddetli olan ve bir kişinin güvenliği için tehdit oluşturan bir şeydir. Bu tanıma dayanarak, çocukluk çağı travması, bir çocuğun başka bir çocuk, ebeveyn, başka bir yetişkin veya hatta bir hayvan tarafından kasıtlı veya kazara fiziksel saldırıya uğraması anlamına gelebilir. Aynı zamanda, bir ebeveyn veya bir yetişkinin çocuğa bağırması, bir çocuğa neredeyse araba çarpması veya bir arkadaş ya da akrabanın ani kaybı gibi şiddet içermeyen bir olaydan da kaynaklanabilir.

NCTSN'ye göre, “sevilen birinin hayatını veya fiziksel güvenliğini tehdit eden travmatik bir olaya tanık olmak” da travmatik olabilir. Bir ebeveynin aile içinde sözlü veya fiziksel istismara uğradığına tanık olan veya bir kardeşinin veya arkadaşının başka bir yetişkin tarafından saldırıya uğradığına tanık olan bir çocuk da çocukluk çağı travmasına sahip olabilir.

Geçmişte bu tür şeylere tanık olmak bir kişinin hayatı boyunca olumsuz bir sağlık etkisine sahip olabilir. Örneğin, çocukken bir ebeveyn veya yetişkin tarafından istismar edilmek gibi travmatik bir olay yaşayan bir yetişkin, olay yıllar önce gerçekleşmiş olsa bile, anksiyete veya depresyon gibi olumsuz zihinsel sağlık etkileri yaşayabilir. Yetişkin, çocuklukta istismara veya travmatik olaya odaklanabilir ve buna bağlı olarak ruh sağlığında bir düşüş yaşayabilir.

Ayrıca nedenini anlamadan uzun süreli anksiyete veya depresyon yaşayabilirler. Bir çocuğu potansiyel olarak travmatize edebilecek birçok olay türü olduğundan, çocukluk travması kavramını tam olarak belirlemek zor olabilir. Örneğin, bir ebeveyn tarafından sözlü tacize uğrayan bir kardeş, herhangi bir olumsuz sağlık sorunu yaşamayabilirken, başka bir kardeş aynı olayı travmatik olarak yaşayabilir.

Peki, belirtileri nelerdir?

Çocukluk çağı travmaları çocukları ve yetişkinleri çeşitli şekillerde etkileyebilir. Bununla birlikte, aranacak belirli semptomlar vardır:

Georgetown Üniversitesi Çocuk ve İnsan Gelişimi Merkezi'ndeki (ECMHC) Erken Çocukluk ve Ruh Sağlığı Danışma Merkezi'ne göre, bebeklerde travma belirtileri yeme ve uyku bozuklukları, sinirlilik, kolayca ürkme ve saldırgan davranışlar sergilemeyi içerir. 3-6 yaş arası çocuklar için belirtiler arasında kaygı ve korku, dikkatsizlik, sinirlilik, üzüntü ve depresyon sayılabilir.

ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanı'nın bir parçası olan Madde Bağımlılığı ve Ruh Sağlığı Hizmetleri İdaresi (SAMHSA), ilkokul çocukları arasında çocukluk çağı travması belirtilerine dikkat çekiyor. Bunlar, suçluluk ve utanç duygularının yanı sıra uyku ve konsantrasyon güçlüğünü içeriyor. Ortaokul ve lise öğrencileri için SAMSHA, semptomların depresyon, yeme bozuklukları, kendine zarar verme davranışları içerebileceğini söylüyor.

Son olarak, çocukluk çağı travması hem çocukların hem de yetişkinlerin zihinsel, duygusal ve fiziksel sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir. Ayrıca, kendini yaygın bir fiziksel sağlık durumu olarak göstermez. Bunun yanı sıra getirdiği olumsuz sağlık etkilerine rağmen, çocukluk çağı travmaları, ilgili, bilgili ve kendini işine adamış tıp ve ruh sağlığı profesyonellerinin yardımıyla ele alınabilir ve tedavi edilebilir.

“Burada bulunan içeriğimize erişim sağlamadan önce internet sitemizin kullanım koşullarını incelemeni tavsiye ederiz.”

NN ve Albert Sağlık iş birliği ile
nn logo
albert health logo

Copyright © 2022 İyi Hayat