Çocuklarda-glokom optimized
İyi Hayat07-03-2022

Çocuklarda Glokom 

Pediatrik veya infantil glokom olarak da adlandırılan çocukluk glokomu, bebeklerde ve küçük çocuklarda görülen göz tansiyonuna verilen addır.

Pediatrik veya infantil glokom olarak da adlandırılan çocukluk glokomu, bebeklerde ve küçük çocuklarda görülen göz tansiyonuna verilen addır. Genellikle yaşamın ilk yılında teşhis edilir.

Bu, doğumdan önce gözün drenaj sisteminin yanlış gelişmesi nedeniyle kalıtsal olabilen nadir bir durumdur. Artan göz içi basıncına neden olur ve bu durum optik sinire zarar verebilir.

Çocukluk çağı glokomunun belirtileri arasında göz büyümesi, korneada bulanıklık ve ışığa duyarlılık yer alır.

Komplike olmayan bir durumda, cerrahi genellikle bu tür yapısal kusurları düzeltebilir. Bazı durumlarda hem ilaç hem de ameliyat gerekir.

Tıbbi tedaviler, topikal göz damlası ve oral ilaçların kullanımını içerebilir. Bu tedaviler ya gözden sıvı çıkışını artırmaya ya da göz içindeki sıvı üretimini azaltmaya yardımcı olur. Her biri daha düşük göz tansiyonu ile sonuçlanır.

İki ana cerrahi tedavi türü vardır: filtrasyon cerrahisi ve lazer cerrahisi. Filtrasyon cerrahisi, gözde bir drenaj kanalı oluşturmak için küçük cerrahi aletlerin kullanılmasıdır. Buna karşılık, lazer cerrahisi, göz dokusunda küçük bir delik açmak için küçük ama güçlü bir ışık huzmesi kullanır.

Peki, çocuklarda glokom yaygın bir durum mudur?

Çocukluk çağı glokomu nispeten nadirdir. Primer konjenital/primer infantil glokom genel popülasyonda yaklaşık 10.000 doğumda 1 oranında görülür. Ancak katarakt ameliyatı olan veya yukarıdaki durumların görüldüğü çocukta glokom görülme oranı daha yüksek olacaktır. Örnek olarak, aniridili hastaların %50'si glokomlu olur.

Bu durum kalıtsal mıdır?

Pediatrik glokomun bazı türleri kalıtsaldır. Primer konjenital/infantil glokom vakalarının yaklaşık %10'u kalıtsaldır. Son araştırmalar, bu hastalıkla bağlantılı bazı spesifik gen mutasyonlarını tanımlamıştır ve etkilenen aileler için genetik testler ve danışmanlık mevcuttur.

Sekonder glokoma neden olan diğer durumlar kalıtsal olabilir. Örneğin, nörofibromatozis ve aniridi baskın olarak kalıtsaldır ve etkilenen bireylerin çocuklarına zamanın yaklaşık %50'sinde geçer.

Belirtileri nelerdir?

  • Alışılmadık derecede büyük gözler,

  • Aşırı sulanma,

  • Bulanık görme,

  • Işık hassasiyeti.


Glokomlu binlerce çocuk hayatını normal bir şekilde sürdürebilir. Bu, glokomu yönetmenin nihai hedefidir. Kaybedilen görme yetisi geri gelmese bile, her çocuğun kalan görüşünü optimize etmek mümkündür. Aynı derecede önemli olan şey ise, çocuğunuzun bağımsızlığını ve kendi öz bakımını teşvik etmektir.

“Burada bulunan içeriğimize erişim sağlamadan önce internet sitemizin kullanım koşullarını incelemeni tavsiye ederiz.”

NN ve Albert Sağlık iş birliği ile
nn logo
albert health logo

Copyright © 2022 İyi Hayat