cocuklarda-epilepsi-1000x664 optimized
İyi Hayat07-03-2022

Çocuklarda Epilepsi Hastalığı ve Tedavisi 

Epilepsi nöbetler halinde gerçekleşir ve bu süreler haricinde hasta sağlıklıdır.

Epilepsi anında beyinde bulunan sinir hücrelerinde beklenmedik, ani boşalmalar olur. Epilepsi nöbetler halinde gerçekleşir ve bu süreler haricinde hasta sağlıklıdır. Nöbetler beyindeki anormal elektriksel aktiviteden kaynaklanır: Beynin bazı bölümleri aşırı heyecanlanır ve çok fazla elektrik sinyali verir.

WHO verilerine göre dünya üzerinde 50 milyonun üzerinde epilepsi hastası var ki bu da onu dünya çapında en yaygın nörolojik hastalıklardan biri haline getiriyor. Bazen altta yatan bir hastalıktan, yaralanmadan veya beyin gelişim bozukluğundan kaynaklanır, ancak çoğu zaman birdenbire ortaya çıkmış gibi görünür. Dünya çapında insanların %10’u yaşamları boyunca bir nöbet geçirir, ancak bir kişi iki veya daha fazla provoke edilmemiş nöbet geçirmişse bu kişiye epilepsi tanısı konabilir; bu, nöbetlerin yüksek ateş gibi saptanabilir bir acil nedeni de olmayabilir.

Rahatsızlığın beyinde ilk olarak nerede başladığına ve ne kadar yayıldığına bağlı olarak nöbetler birçok farklı tipe ayrılır: Kimileri birkaç saniye boş bakar, kimilerinin kol ve bacakları seğirir; bilinç kaybı ya da hareket, görme, işitme ve tat dahil duyu kaybı, ruh hali veya diğer bilişsel işlevlerde bozulma gibi geçici belirtiler ortaya çıkabilir.

Epilepsi dünyadaki tüm ırk ve etnik kökendeki çocukları ve yetişkinleri etkileyebilir.

Epilepsi bazen diğer nörolojik problemlere, öğrenme güçlüklerine veya depresyon ve anksiyeteye yol açabilir. Bazı doktorlar, epilepsinin ne kadar karmaşık olabileceğini yansıtmak için “epilepsi spektrum bozukluğu” terimini kullanmaya başlamıştır. Bu tür sorunları teşhis etmek ve erkenden müdahale etmek, epilepsi hastası bir çocuk için yapılabilecek en iyi şeydir. Epilepsili bazı çocuklar, durumu yaşla birlikte kontrol altına alabilir.

Epilepsiye ne sebep olur?

Beyindeki hücreler çok fazla ateşlendiğinde ve beynin normal elektrik sinyallerini geçici olarak bozduğunda bir nöbet meydana gelir. Epilepsi ve nöbetlerin aşağıdakiler de dahil olmak üzere birçok olası nedeni vardır:

 • Kafa yaralanmaları

 • Doğum travması

 • Beyin gelişimi bozuklukları gibi konjenital durumlar

 • Beyne giden oksijen miktarını kısıtlayan bir felç

 • Beyin tümörü

 • Kalıtım

 • Dejeneratif beyin bozuklukları

 • İnme

 • Metabolik problemler

Ancak çocukların yarısından fazlasında belirgin bir neden bulunamaz.

Çocuklarda epilepsi nöbeti neden olur?

Çocuklardaki semptomlar nöbet tipine bağlıdır. Çocuklardaki bir nöbetin genel semptomları şunları içerebilir:

 • Boş bakmak,

 • Kolların ve bacakların seğrilmesi, sarsılması

 • Vücudun kaskatı kesilmesi

 • Bilinç kaybı yaşanması

 • Solunum ile ilgili sorun yaşanması

 • Bağırsak veya mesanenin kontrol edilememesi

 • Belirgin bir sebep yokken aniden düşmek

 • Kısa bir süre tepkisiz kalmak

 • Şaşkın görünmek

 • Farkındalık veya bilinç kaybıyla ilişkili olduğunda ritmik olarak baş sallamak

 • Hızlı göz kırpmak

Epilepsi nasıl tedavi edilir?

Epilepsi, herkesi farkı şekilde etkiler. Bu yüzden, epilepsili her çocuk için işe yarayan tek bir tedavi bulunmamaktadır. Yaygın tedaviler arasında ilaç ve diyet değişiklikleri yer alır. Tedavinin amacı, nöbetlerin meydana gelme sıklığını kontrol etmek, mümkünse durdurmak ya da azaltmaktır. İlaç tedavisi kan, idrar ve EEG testlerine göre şekillenir. Bazı çocuklar 1 ila 2 yıl boyunca hiç nöbet geçirmezse ilacı bırakabilir. Buradaki insiyatif uzman doktorlar ve hastanelerdedir.

Epilepsi ilaçları

İlaç tedavisi epilepsi için ilk tedavi yaklaşımıdır. Son birkaç on yılda geliştirilen daha yeni ilaçlar da dahil olmak üzere, nöbetleri tedavi etmek için birçok ilaç türü vardır. Bu, çocuğunuzun doktoruna geleneksel birinci basamak ilaçlar işe yaramadığında nöbetleri tedavi etmek için birçok seçenek sunar.

Tıbbi tedaviyi kişileştirmek için şunlardan yardım alınabilir:

Kronoterapi: Bu yaklaşım, tedaviyi nöbetlerin en sık meydana geldiği zamana dikkatlice zamanlamasını içerir. Genellikle ilaçların nöbetleri kontrol altına almak için daha etkili çalışmasına yardımcı olabilir.

Farmakogenomik: Metabolizmadaki genetik farklılıklar, çocukların ilaçlara verdiği yanıtları etkiler. Bu bilgi, her hasta için en uygun tedaviyi seçmede yardımcı olur.

Çocukların epilepsi ile yaşamasına nasıl yardımcı olunabilir?

 • Yaşına göre çocuğun geçirdiği nöbet tipi ve ilaçları açıkça anlatılabilir,

 • İlaçların ne zaman ve ne şekilde alındığı net bir biçimde öğretilebilir,

 • Çocuk nöbeti tetikleyebilecek herhangi bir şeyden kaçınacak şekilde eğitilebilir,

 • Uyku düzeninin önemi çocuğa anlatılabilir.

“Burada bulunan içeriğimize erişim sağlamadan önce internet sitemizin kullanım koşullarını incelemeni tavsiye ederiz.”

NN ve Albert Sağlık iş birliği ile
nn logo
albert health logo

Copyright © 2022 İyi Hayat