d40f9744-6607-41ae-9bcb-94281c66c393 %C3%A7ocuk-geli%C5%9Fiminde-oyun-%C3%B6nemi
İyi Hayat06-10-2021

Çocuk Gelişiminde Oyunun Önemi 

Anaokulu kavramını ortaya çıkaran Alman eğitimci Friedrich Froebel, oyunun çocuklara özgür ve gerçek bir şekilde kendini ifade edebilme şansını sağladığı için gelişimde büyük bir rolü olduğunu vurgulamıştır.

Birçok kişi tarafından bilinir ki, çocuklar için oyun odaklı bir öğrenme ve gelişim yaklaşımı onlar için en etkili ve en verimli yoldur.

Oyun, çocukların keşfetme, hayal etme ve karar verme konusundaki yeteneklerini gösterebildikleri bir etkinliktir. Oyun genellikle "çocukların işi" olarak tanımlansa da, yerine göre herkes için son derece eğlencelidir. Çocukların oynadığı oyun türü ve amaçları, bebeklikten ergenliğe kadar çocukluk boyunca değişir.

Bir ebeveyn olarak, çocuklarınızı oyun oynamaya teşvik etmek zorunda olmadığınızın farkındasınızdır. Bunun nedeni, çocukların doğal bir oyun dürtüsüne sahip olmasıdır ve bu da dış ödüller olmadan sürdürülebileceği anlamına gelir.

Oyunun Bilişsel Faydaları

Oyun, bebek ve çocuklarda sağlıklı gelişimi ve eleştirel düşünme becerilerini destekler. Belleği güçlendirir, çocukların sebep ve sonucu anlamalarına yardımcı olur ve bunun yanı sıra çocukların dünyayı ve içindeki rollerini keşfetmelerine de olanak sağlar.

Küçük çocuklar oyun yoluyla bazı durumların nasıl birbirini takip ettiğini fark eder. Oyunlar sayesinde çocuklar, duygularını kullanmaya başlarlar ve keşfetmeyi, merak duymayı öğrenirler. Bu beceriler çocuklarda entelektüel gelişimin ve bilişsel işlemenin temelini oluşturur.

Oyun ayrıca çocuklara rol yapma, yaratma ve hayal etme konusunda ilham verir. Yaratıcı, açık uçlu oyunlar, çocukların kavramsallaştırmasına, beyin fırtınası yapmasına ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmasına yardımcı olur.

Oyunun Fiziksel Faydaları

Fiziksel olarak oyun, çocuklara birkaç yönden, yani ince ve kaba motor becerilerinin gelişimine katkı sağlar.

Lisanslı psikoterapist ve program koordinatörü Mayra Mendez, “Oyun, hareketi ve mekansal ilişkilerin anlaşılmasını teşvik eder, motor planlama becerilerini geliştirir, denge ve el becerisini destekleyerek motor gelişimine fayda sağlar” der. "Aynı zamanda enerji, dayanıklılık, esneklik ve beden farkındalığı gibi kaba motor becerilerini de destekler."

Fiziksel oyun örnekleri arasında koşma, atlama, yüzme, blok inşa etme, dans etme, bisiklete binme ve ağaçlara tırmanma sayılabilir.

Oyunun Sosyal Faydaları

Oyun aynı zamanda sosyal gelişim için de önemlidir çünkü çocukların başkalarıyla nasıl etkileşim kuracaklarını öğrenmelerine yardımcı olur.

Oyun yoluyla çocuklar, sosyal beklentiler ve kurallar hakkında bir anlayış geliştirir ve oyun onlara, düşünce ve fikirleri paylaşmak, dinlemek ve uzlaşmak için fırsatlar sağlar.

Oyunun Duygusal Faydaları

Ek olarak, oyun çocukların duygularını anlamalarına ve işlemelerine yardımcı olur.

Çocuklar duygularını ve yeni kavramları oyun yoluyla işlerler.

Örneğin bir çocuk bir oyunu kaybettiğinde üzüntü, öfke ve kederi yaşar. Oyun oynamak aynı zamanda güven oluşturmaya yardımcı olur ve kimliklerinin, özgüvenlerinin gelişmesini sağlar.

Son olarak oyun, çocukların güçlü, sağlıklı ve bağımsız bireyler olmalarına yardımcı olur. Aynı zamanda duygusal olarak gelişmelerine yardımcı olur ve stresi azaltır. Bununla birlikte, oyun oynamamanın olumsuz etkileri de olabilir.

Yapılan bazı araştırmalar, çocukların doğada, dışarıda oyun oynama fırsatı olmadığında dikkat sorunları ve davranış sorunları açısından daha yüksek risk altında olduklarını gösteriyor. Oyun oynamayan çocukların ileriki dönemlerinde yaşamlarında başarılı olmak için hayal güçlerini genişletme ve ihtiyaç duydukları becerileri çok fazla geliştirme şansı yoktur. Yani bir kişinin çocukluk dönemindeki oyun eksikliği, onun sosyal ve duygusal gelişimini de engelleyebilir.

“Burada bulunan içeriğimize erişim sağlamadan önce internet sitemizin kullanım koşullarını incelemeni tavsiye ederiz.”

NN ve Albert Sağlık iş birliği ile
nn logo
albert health logo

Copyright © 2022 İyi Hayat