Alter Ego 1 (Portal Dışı)
İyi Hayat07-03-2022

Alter Ego Nedir? 

“Alter ego” diğer benlik, ikili benlik veya öteki benlik şeklinde ifade edilebilir.

“Alter ego” diğer benlik, ikili benlik veya öteki benlik şeklinde ifade edilebilir. 19.yy’da psikologlar tarafından tanımlanan ve kökeni Latince olan alter ego, sinemaya ve edebiyata da çokça konu olmuştur. Alter ego kısaca, kişinin bilinç dünyasında yarattığı ikinci bir benlik, hayal dünyasında yarattığı alternatif bir kişidir. Kişi yapmak isteyip yapamadıkları veya yapmaya cesaret edemediği tüm özellikler bu benlikte toplanır.

Ego Nedir?

Freud’un tanımlamasına göre “Ego şahlanmış bir at üzerindeki şövalye gibidir. İd ile Süperegonun isteklerini uzlaştırmaya çalışan hakemdir.” Kontrol mekanizması işlevinde olan ego, id ve süperego arasındaki dengeyi kurmakla sorumludur. İlkel dürtülerin yer aldığı id, aşırılıklara kaçmaya yatkın ve salt haz odaklıdır. Bu noktada ego devreye girer ve davranışı daha mantıklı bir düzleme çeker.

Süperegoya baktığımız zaman burada vicdan kavramının eşlik ettiği ve ahlak kurallarının çok sıkı işlediğini görürüz. Medeniyetin ve toplumsal normların benlikteki temsilcisi olan Süperego, idi aşırıya kaçan bir kontrole tabi tutar.

Son olarak benlik anlamına gelen ego, bu iki uç arasındaki orta yolu bulma işlevini üstlenir. Ego id tarafından istenen çoğu şeyi mantıksal bir süzgeçten geçirdikten sonra, o isteğe toplumsal düzlemde geçerliliği olabilecek bir şekil verir. Aynı şekilde Süperegonun arzulardan arındırdığı ve keskin ahlaksal düzleme yerleştirdiği kuralları, bu sivrilikten arındırmaya çalışır. Kısacası ego insanın sosyal yaşamında mantıksal ve uyumlu yaşayabilmesi için gerekli işlevleri yerine getiren zihinsel işlevler bütünüdür.

Alter Ego Nasıl Oluşur?

Alter ego nasıl oluşur? sorusunun özellikle sinemaya ve edebiyata sıkça konu olması bakımından fazlaca romantize edildiği görülebilir. Dışarıdan bakıldığı zaman ilgi çekici bir durum olsa da, kontrol altına alınmadığı takdirde alter ego tehlikeli olabilir ve çoklu kişilik bozukluğuna evrilebilir. Yapılan çalışmalar çok kesin olmamakla birlikte alter egonun, çocukluk çağında oluştuğu düşünülmektedir. Freud alter egonun erken çocukluk döneminin narsistik evresinde oluşabileceğini düşünmüştür. Alter ego kontrol altına alınmadığı takdirde kişi gerçeklikten kopabilir.

Persona ve Alter Ego Arasındaki Farklar

Alter ego ile Persona sık sık karıştırılan iki kavram olsa da aslında çok farklı anlamlara sahiptirler. Jung tarafından ortaya atılan Persona kavramı, toplumsal alanda kişinin ihtiyaçları dahilinde farklı kişilik özellikleri sergilemesidir. Birçok birey onay almak için olduğu gibi görünmekten çekinir ve olmadığı bir karaktere bürünür. Bu durumu Jung Persona yani maske olarak tanımlamıştır. Sosyal varlıklar olan insanlar özellikle modernizm ile birlikte, daha çok onaylanmak ve kabul görmek için bu duruma başvurmaktadır.

Alter ego kişinin hayal dünyasında yarattığı ve yer yer iletişim kurduğu güvenilir bir dost iken, Persona sosyal koşullardan kaynaklanan ve kişinin takınmak zorunda olduğu kendisinden farklı maskelerdir.

“Burada bulunan içeriğimize erişim sağlamadan önce internet sitemizin kullanım koşullarını incelemeni tavsiye ederiz.”

NN ve Albert Sağlık iş birliği ile
nn logo
albert health logo

Copyright © 2022 İyi Hayat