Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni 

İşbu internet sitesi (“Site”) veri sorumlusu sıfatıyla Maslak Mahallesi Sümer Sokak No:4/92 Sarıyer adresinde bulunan NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. (“NN”) tarafından işletilmektedir.

İşbu aydınlatma metni tarafımızca işletilmekte olan Site’nin işletilmesi ve Site’de üyelik oluşturulması sırasında elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup NN’in tüm veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi içermemektedir.

İşlenen Kişisel Verileriniz

Site’ye üye olmak istediğinizde ad, soyadı ve cep telefonu numarasından oluşan kişisel verileriniz elde edilmekte ve işlenmektedir. Site’miz haber bültenine abone olma seçeneği sunmaktadır. Haber bültenine abone olmak için e-posta adresinizi ileterek abone olmanız halinde, e-posta adresiniz işlenmektedir. Site’den Albert Health mobil uygulamasına erişmek istediğinizde, mobil uygulamaya giriş yapmanız ve kayıt olmanız esnasında kullanıcı doğrulama aracı ve doğrulama kodunuz gibi işlem güvenliği bilgileriniz işlenecektir. Site aracılığıyla Albert Health mobil uygulamasını indirdiğinizde ve kayıt olduğunuzda, Albert Health uygulamasını kullanımınız sırasında oluşan kullanım verileriniz (uygulamanın hangi hizmetlerinin ve özelliklerinin kullanıldığı bilgisi ve uygulamanın kaç defa kullanıldığı ve kullanım sıklığı bilgisi) işlenebilecektir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Site’ye üyelik sırasında elde edilen ad, soyadı ve cep telefonu numarası, üyelik kaydının ve üyelik işlemlerinin yürütülmesi amacıyla üyelik sözleşmesinin kurulması ve ifası ve veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine; NN ürün ve hizmetlerinin tanıtımı, pazarlanması ve satışı amacıyla tarafınızla iletişime geçilmesi ve ticari elektronik ileti gönderilmesi için onay vermeniz halinde açık rızanıza dayalı olarak işlenmektedir.

Haber bültenine üye olmak ilettiğiniz e-posta adresiniz NN ürün ve hizmetlerinin tanıtımı ve ürün ve hizmetler hakkında sizi bilgilendirmek ve bu doğrultuda tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi amaçlarıyla açık rızanıza dayalı olarak işlenecektir. Site’den Albert Health mobil uygulamasına erişmek istediğinizde yukarıda belirtilen işlem güvenliği bilgileriniz, işlem güvenliğinin temini ve kullanıcı doğrulama işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir.

Albert Health uygulamasına kayıt olduğunuz sırada onay vermeniz halinde, cep telefonu numaranız ve Albert Health uygulamasına ilişkin kullanım verileriniz (uygulamanın hangi hizmetlerinin ve özelliklerinin kullanıldığı bilgisi ve uygulamanın kaç defa kullanıldığı ve kullanım sıklığı bilgisi) kullanıcıların uygulama içerisindeki davranışsal hareketlerinin analiz edilmesi ve bu doğrultuda profilleme yapılması ve yapılacak analiz sonucu dijital kanallar üzerinden (pop-up veya banner aracılığıyla) NN ürün/hizmetlerine yönlendirme yapılması ve NN ürün/hizmetlerine ilişkin tanıtım, promosyon ve reklam faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla açık rızanıza dayalı olarak işlenecektir.

Kişisel Verilerinizin Elde Edilme Yöntemleri

Kişisel verileriniz, Site’deki üyelik formunu doldurduğunuzda, haber bültenine abone olmak için kaydolduğunuzda ve Albert Health uygulamasına giriş yaptığınızda elektronik ortamda otomatik yöntemlerle elde edilmekte ve işlenmektedir. Albert Health uygulamasına ilişkin kullanım verileriniz, Albert Health tarafından aktarılmakta ve Google Analytics aracılığıyla elde edilmektedir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması ve Alıcı Grupları

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz ve Site’mizdeki diğer veriler hizmet sağlayıcılarımızın sunucularında saklanmaktadır. Bu kapsamda kişisel verileriniz barındırma ve saklama hizmetlerinin temini amacıyla hizmetlerinden faydalandığımız yurt dışında bulunan bilgi teknolojileri hizmet sağlayıcılarına, teknik ve operasyonel süreçlerle ilgili destek hizmetlerinin temini amacıyla yurt dışında bulunan grup şirketlerimize aktarılmaktadır.

NN bünyesinde birleşme, devralma, bölünme, mal varlığı ya da işletme devri, kurumsal grup içi yeniden yapılandırma gibi işlemlerin söz konusu olması halinde, kişisel verileriniz KVKK’nın izin verdiği ölçüde potansiyel alıcılara, mevcut veya yeni kurulacak olan grup şirketlerine söz konusu işlemin gerçekleştirilmesi ve tamamlanması amacıyla aktarılabilecektir. Kişisel verileriniz ayrıca, ilgili mevzuat gereği hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla talep halinde yetkili kamu kurumlarına, adli makamlara ve ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

Haklarınız

KVKK uyarınca, tarafınıza ait kişisel verilerin:

  1. İşlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerinizin hangi amaçla işlendiğini ve bu amaçlara uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  6. Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etme,
  7. Düzeltme, silme ve yok etme taleplerinizin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  8. İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  9. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca yazılı olarak Maslak Mahallesi Sümer Sokak No:4/92 Sarıyer, İstanbul adresine veya info@iyihayat.com adresine elektronik posta yoluyla müracaat edebilirsiniz.

Başvurunuzun ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.

Sitedeki çerezlere ilişkin bilgi

Sitedeki çerezlere ilişkin detaylı bilgi için lütfen Çerez Politikası okuyunuz.

Değişiklikler

Site üzerinden gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetlerinde değişiklikler olması halinde işbu aydınlatma metni güncellenecektir. Aydınlatma metninin en güncel versiyonuna her zaman Site’den ulaşabilir, böylece Site’de geçekleştirilen veri işleme faaliyetleri hakkında her zaman güncel bilgi edinebilirsiniz. Aydınlatma metnindeki değişiklikler, söz konusu değişiklikleri içerir metnin Site’de yayımlanması ile yürürlük kazanacaktır.

Saygılarımızla,

NN Hayat ve Emeklilik A.Ş.

NN ve Albert Sağlık iş birliği ile
nn logo
albert health logo

Copyright © 2022 İyi Hayat